Gör som många andra!

Använd oss för att skapa en sundare arbetsmiljö på ert företag.

Gör som många andra!

Använd oss för att skapa en sundare arbetsmiljö på ert företag.

Företagsmassage

När ni beställer er företagsmassör från oss får ni:

  • En välutbildad certifierad massageterapeut
  • Ett upplägg som är skräddarsytt till just ert företag
  • Valmöjligheten att få massage på företaget och/eller på vår klinik

Är anslutna till följande friskvårdsportaler Benify, Wellnet, Epassi och Edenred.

Kontakta oss så berättar vi mer!

HLR och Första hjälpen

Att regelbundet träna på att utföra HLR samt att inneha en hjärtstartare är skillnaden som kan göra skillnaden när det gäller att rädda liv.

Vi erbjuder företag och föreningar utbildningar i HLR och Första hjälpen samt guidar i inköp av hjärtstartare. Vi kommer ut till er och utbildar personalen på plats. 

 

"Omdöme från RTL"

Hälsoprofilbedömning

En personalgrupp som mår bra både på och utanför arbetet har färre sjukdagar och är mer effektiva på jobbet. Med hjälp av metoder framtagna av svenska HPI – Health Profile Institute, kan vi hjälpa ditt företag att kartlägga arbetsplatsens hälsostatus. Baserat på vetenskap och mångårig erfarenhet anpassar vi fiskvårdsinsatserna efter vilka förändringar som behöver göras.

De kan exempelvis riktas mot kost, träning eller stresshantering på såväl individ- som gruppnivå. Företagsledningen får sedan ta del av resultaten som uppnåtts under perioden i en tydlig presentation för att kunna arbeta vidare med åtgärderna.

Att ta hand om sin personal ger ekonomisk vinning och är en konkurrensfaktor för arbetsgivare inom alla branscher.

Vi erbjuder olika upplägg för att kunna möta behoven som passar ert företag.

Kontakta oss för mer information, möjliga upplägg och kostnadsförslag.

Ergonomigenomgång

Vi erbjuder både en individuell bedömning av arbetsplatsen och/eller en gruppföreläsning som är anpassad efter er arbetsplats. 

Under föreläsningen kommer vår terapeut ge konkreta tips på hur ni kan förbättra er arbetsställning samt förklara vad som sker i kroppen när vi belastar den på olika sätt.

  • Föreläsning i grupp (max 30 deltagare)
  • Individuell bedömning av arbetsplatsen

Vi hjälper ditt företag till en aktiv och välmående framtid!
Ta kontakt med oss idag!