Om Bergqvist

Högklassiga utbildningar i familjär miljö

Bergqvist är ett familjeföretag som grundats av Lasse och Marie Bergqvist som alltid har satt ett stort värde i att skapa en personlig och inbjudande inlärningsmiljö. Verksamheten startade under slutet av 1980-talet när Lasse började hålla korta kurser inom massage och idrottsmedicin. Lasse kombinerade då sitt jobb som idrottslärare med att jobba som idrottsmassör i flera av Linköpings elitlag och använde den kunskapen för att skapa kurserna.
I takt med att massage och friskvård växte i samhället växte verksamheten och även Marie, som då jobbade som lärare i grundskolan, började jobba mer och mer med familjeföretaget. År 1999 höll Bergqvist den första yrkesutbildningen för massageterapeuter, och därefter växte antalet utbildningar och elever snabbt.


2005 blev Bergqvist den första skolan inom massage och friskvårdsbranschen som fick en utbildning beviljad under Yrkeshögskolan (som på den tiden hette Kvalificerad Yrkesutbildning). Sedan dess har vi fortsatt anordna YH-utbildningar och har numer två stycken. 

I det skeendet startades behandlingscentret upp, det växte fram som en naturlig del i utbildningsverksamheten. Tanken bakom var tydlig, eftersom vi är ett av landets bästa utbildningscenter så kändes det självklart att vi även skulle utföra det vi undervisar i.

I dagsläget så är det åtta terapeuter som arbetar på kliniken som årligen genomför ca 6000 behandlingar. Utöver behandlingarna på kliniken så jobbar våra terapeuter ute på företag med massage, föreläsningar, ergonomigenomgångar och HLR kurser. Alla terapeuterna är även inblandade i utbildningarna i olika omfattning.

Varmt välkomna till oss på Bergqvist – Troligen världens bästa friskvård.