Tina Andersson
Medicinsk massageterapeut

Tina är nyutbildad Medicinsk Massageterapeut och har fördjupade kunskaper inom massageteraputiska behandlingsmetoder.  

Hon arbetar främst med massagebehandlingar, men också med rådgivning kring kost, träning och stresshantering, både på kliniken och ute på företag. 

Hon är även utbildad i Fibromassage, Lotorpsmetoden, koppning och behandling med laser.